If Suta Were A Futa [Necrosmos]

+1
-1
-1
You voted '-1'.