lillie, mizuki, and pikachu (pokemon, pokemon (game), and pokemon sm) drawn by mizuumi (bb)