mei and touko (pokemon, pokemon (game), pokemon bw, and pokemon bw2) drawn by exlic