mononobe no futo and soga no tojiko (touhou) drawn by machibari